Tryck, Nivå, Flöde, Temperatur, 
Klimat, Analys, Kraft, Rörelse, Personsäkerhet


Kontaktdon, Kablage, Ljusledare & Opto, Kylprofiler & Kylaggregat, Fläktar, Antenner, RC- och RF-komponenter, Lådor, Handtag och Rattar

Ackumulatorer, Filter, Pumpar, Miniaggregat, Radiostyrningar, Ventilblock och specialkomponenter, Ventiler